Bra gruppövningar på konferens

En konferens är ett gyllene tillfälle att jobba på bra gruppövningar. Det får gruppen att komma tillsammans och lära sig samarbeta på ett  djupare plan. God mat och bra lösningar på lokaler kan Guldhedsgården stå för, men dessa övningar kan vara bra att tänka igenom redan innan avresa.

Känn efter vad det är för stämning på arbetsplatsen och vad det kan behöva arbetas med. Positiv feedback är en övning som många kan bli bättre på. Se till att lyfta fram och berömma också saker som är bra. Det är annars väldigt lätt hänt att fastna i spår där man enbart påpekar de gånger som något inte blev så bra.

Behöver man bara se till att gruppen lär känna varandra går det att dela in gruppen i mindre grupper på 3-5 personer. Ge de sedan i uppgift att hitta en gemensam nämnare, något som alla har gemensamt. Det kan låta väldigt enkelt på en gång, men det kan vara svårare att faktiskt hitta något i verkligheten än vad man tror.

Skulle gruppen ha väldigt stora problem med varandra är en konferens ett bra tillfälle att ta in en extern part som är inriktad på konflikthantering. Trevliga lokaler och god mat kan vara en god bit på väg för bättre stämning.